Current Conferences

PHYSICS AND TECHNICAL APPLICATIONS OF WAVE PROCESSES-2020
XVIII International scientific and technical conference
November 17, 2020 – November 20, 2020
PROBLEMS OF TECHNICS AND TECHNOLOGY OF TELECOMMUNICATIONS-2020
XXII Международная научно-техническая конференция
November 17, 2020 – November 20, 2020
OPTICAL TECHNOLOGIES IN TELECOMMUNICATION-2020
XVIII International Scientific Conference
November 17, 2020 – November 20, 2020